The International Association of Emotional Core Perception

ECP
HOME TRAINING AND WORKSHOPS THERAPY CONTACT

”ECP is a therapy that removes obstacles blocking man’s original potentials.”

Bruno Adler

Emotional Core Perception (ECP) is a therapy using a unique method of communication between patient and therapist. The method focuses on eye contact. It can make the patient relive emotional and bodily reactions experienced in the pre- and postnatal interaction with the mother and the father. Without losing full awareness of the self as a grown-up person, this encounter with the past opens the possibility to confront and overcome internal conflicts caused by traumatizing experiences in childhood. Welcome to contact us! Read more...

Emotional Core Perception (ECP) är en terapi med en visuell metod för kommunikation mellan terapeut och patient. Metoden fokuserar på ögonkontakt där patienten kan återuppleva känslomässiga och kroppsliga erfarenheter från det pre- och postnatala samspelet med mamman och pappan. Detta möte med det förflutna sker utan att patienten förlorar medvetenheten om den terapeutiska situationen och öppnar för möjligheten att konfrontera och övervinna interna konflikter orsakade av traumatiserande upplevelser i barndomen.
För mer information på svenska Klicka här...